Gå til hovedindhold

Undervisning 25 år +

Undervisning for alle over 25 år

Indhold

  Voksne kan tilmeldes undervisning i musikskolen, dog uden at kunne få del i statstilskud og kommunalt tilskud, som er øremærket børn og unge. Prisen vil derfor være højere for voksne over 25 år.

  Regler for undervisning af voksne:

  Man tilmelder sig for hele skoleåret, men vil kunne melde sig ud med 14 dages varsel efter de første 9 ugers undervisning. Udmelding skal ske skriftligt til kontoret. Ikke til læreren. Der er for de voksne ikke noget udmeldingsgebyr pga. prisen. Der refunderes ikke i betalingen ved fravær eller ophør uden skriftlig udmelding. Lærerfravær efterlæses eller refunderes.

  Som tilmeldt til instrumentalundervisning kan man deltage gratis i musikskolens sammenspilstilbud.

  Ved skemalægning har børn og unge fortrinsret, så voksne henvises derfor til de ledige tider der opstår, når skemaerne er lagt.

  Undervisningen kører i 36 uger og følger musikskolens årsplan.
  Betalingen forfalder i 4 rater.

  Priser for sæson 2024/2025

  20 min. pr. uge              1360,- kr. pr rate 

  25 min. pr. uge              1700,- kr. pr. rate

  Betalingsbetingelser mht. frister, rykkere m.v. er samme vilkår som hos børn og unge.

  Instrumenter kan lejes på samme vilkår som børn og unge. Udgifter til noder afholdes af eleven.