Gå til hovedindhold

Bestyrelse

Find oplysninger om bestyrelsen og dens arbejde her.

Indhold

  Aabenraa Musikskoles bestyrelse mødes ca. 4 gange om året. Vi er sammensat af forældrerepræsentanter, samt repræsentanter for musikskolens elever og lærere. Forældre- og elevrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen.

  På bestyrelsesmøderne drøfter vi strategi og handleplaner for musikskolen, herunder forslag til et budget indenfor de rammer, som er afstukket af byrådet i Aabenraa Kommune.

  Strategiplanen fastlægger visioner og rammer for udvikling af musikskolen, og udgør et vigtigt grundlag for arbejdet med musikskolens handlingsplan.

  Desuden ser bestyrelsen det, som en vigtig opgave at have en god balance mellem hovedafdelingen i Aabenraa, hvor langt de fleste elever går og de mindre afdelinger rundt om i kommunen.

  Her er nogle af de emner, der i tidens løb er blevet behandlet i bestyrelsen:

  • Budget og driftsopfølgning
  • Musikskolens virksomhedsplan
  • Etablering og videreførelse af talentlinje i musikskolen
  • Principper for tildeling af fripladser
  • Samarbejde mellem musikskolerne nord og syd for grænsen, f.eks. fælles lærerkoncerter og dansk-tysk musikskoledag
  • Musikskolens fysiske rammer
  • Høringssvar til politiske emner som berører musikskolen, f.eks. ny skolestruktur i Aabenraa Kommune
  • APV (arbejdspladsvurdering)
  • PR strategi for musikskolen

  Du er altid velkommen til at kontakte et medlem af musikskolens bestyrelse, hvis du har spørgsmål, ideer eller forslag til udvikling af musikskolen.

  Vi ser musikskolen som et kulturelt flagskib i kommunen, og som en vigtig fødekilde til et fortsat mangfoldigt og levende musikmiljø i Aabenraa Kommune.