Seniorordning

Efter 2 år på talentlinien tilbydes de 2-3 bedste og mest arbejdsomme elever en plads på en særlig ordning, som seniortalenter. Disse elever udpeges efter afholdt årsprøve.

Indhold

    Ordningen omfatter 40 minutters hovedfagsundervisning og mulighed for at deltage i fællesundervisningen, dette er dog ikke obligatorisk.
    Derudover er det muligt at tilkøbe ekstra bifag.  

    Det forventes fortsat, at seniortalenterne øver sig flittigt, deltager aktivt i musikskolens koncerter og orkestre samt øvrige virke i lokalsamfundet. 

    Hvert år tager lærerne, tilknyttet talentlinien, stilling til, om eleverne kan fortsætte på ordningen.

    Prisen for ordningen er på samme vilkår, som de ordinære talentelever.