Gå til hovedindhold

Regler og betingelser

2024/2025

Indhold

  Tilmelding

  Tilmelding til musikskolen sker online på hjemmesiden
  Er der brug for hjælp, så kontakt gerne kontoret på tlf. 73 76 72 00.
  Alle skal hvert år (gen)tilmelde sig til den kommende sæson.

  Nye elever kan løbende tilmelde sig musikskolen og vil blive tilbudt en plads snarest muligt.
  Vær opmærksom på, at der er størst chance for at få plads ved tilmelding inden 20. maj. Ledige pladser fordeles nemlig inden sommerferien, og tider tildeles i august.

  Tilmeldingsfrist for alle igangværende elever på et instrument eller sang er senest den 20. maj. 
  OBS! Sker gentilmelding uden ændringer såsom lektionsskifte, lærerskifte eller lign. er din gentilmelding godkendt, når du modtager den automatiske kvittering.
  Skemalægning sker i august.

  Elever på ventelisten skal også gentilmelde sig senest den 20. maj.

  Elever, som har været på efterskole, og som ønsker en plads igen, skal ligeledes gentilmelde sig senest den 20. maj.
  Der sendes informationer ud om optagelse ultimo juni.

  Tilmeldingsfrist til familierytmik, musikværksted og bandskole er senest den 15. august 2024.
  Alle modtager inden opstart en mail om, hvorvidt man er optaget.
  Tilmeldingen er først bindende ved fremmøde til første undervisningsgang.

  Prøvetid og udmeldelse

  Instrumentalelever:
  Begyndere kan efter de første 9 uger melde sig ud uden at betale et udmeldelsesgebyr. 9 uger svarer til én rate og alle er bundet af første rate.
  Prøvetiden gælder også, hvis en elev skifter lærer eller instrument.
  Fortsættere er tilmeldt for en hel sæson af gangen.
  Ønsker man af særlige grunde at melde sig ud i løbet af sæsonen, vil der blive opkrævet et udmeldelsesgebyr på 600 kr. Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel.
  Udmeldelse skal altid ske enten via speedadmin eller skriftligt til kontoret.
  OBS! Udmeldelse kan ikke foregå via musikskolelæreren.

  Øvrige tilbud:
  For øvrige tilbud er der ingen prøvetid, men mulighed for udmeldelse med én måneds varsel.
  Udmeldelse skal altid ske enten via speedadmin eller skriftligt til kontoret.
  OBS! Udmeldelse kan ikke foregå via musikskolelæreren.

  Aabenraa Blæserne:
  Udmeldelse kan ske hele året, dog vil deltagerbetalingen ikke blive refunderet.
  Udmeldelse skal altid ske via speedadmin eller skriftligt til orkesterlederen.


  Betaling og priser:
  Instrumentalundervisning og evt. instrumentleje betales i 4 rater. Der opkræves i september, november, februar og april.
  Opkrævningerne modtages i E-boks eller betalingsservice, hvis tilmeldt.
  Nodekøb og andet tilføjes altid den kommende opkrævning.
  Deltagelse i sammenspil, fællesfag og Aabenraa Blæserne er gratis for elever, som modtager undervisning på et instrument i musikskolen.

  Øvrige tilbud betales i 1 eller 2 rater. Der opkræves i november og februar.

  Det er muligt at vælge mellem 20 og 25 minutters soloundervisning eller 30 minutters duoundervisning (2 elever på 30 min.).
  Fortsættere på soloundervisning anbefales 25 minutter ugentligt.

  Priser for sæson 2024-2025:

  20 min. soloundervisning pr. uge 4 rater á 820 kr.
  25 min. soloundervisning pr. uge 4 rater á 1025 kr.
  30 min. duoundervisning pr. uge 4 rater á 615 kr. pr. elev
     
  Familierytmik (3 personer) 2 rater á 700 kr. (derudover 100 kr. pr. person pr. rate)
  Musikværksted og bandskole 2 rater á 700 kr.
     
  Aabenraa Blæserne  1 rate á 650 kr.
     
  Talentlinie 4 rater á 1625 kr.
     
  Instrumentleje Find pris og vilkår her
     
  Elever bosiddende uden for kommunen Find priser her

     
        
  Manglende betaling

  Ved overskridelse af sidste rettidig betalingsdato, udsendes betalingspåmindelse. Ved udsendelse af 2. betalingspåmindelse opkræves et gebyr til dækning af Aabenraa Kommunes omkostninger. Gebyrstørrelsen fastsættes af byrådet og fremgår af takstoversigten i budgettet på kommunes hjemmeside.


  Friplads

   
  Ansøgningsskemaet udfyldes her og sendes inden 1. august.
  Der gives tilladelse til, at Musikskolen må indhente husstandens indkomstgrundlag.

  Instrumentleje og evt. udgifter til noder ved instrumentalundervisning er ikke inkluderet i fripladsen. Desuden er der ved bevilling af friplads pligt til at tegne musikskolens instrumentforsikring på det evt. lejede instrument.

  Læs mere om tildelingskriterier mv. her


  Ungerabat

  Ansøgningsskema fås ved henvendelse til musikskolens kontor eller på siden her. Skemaet udfyldes og indsendes underskrevet til musikskolens kontor. Ansøgningen skal være musikskolens kontor i hænde inden tilmeldingsfristens udløb den 1. august. 

  Læs mere om tildelingskriterier mv. her


  Afbud fra læreren eller musikskolen

  Musikskolens undervisning kan en gang imellem blive aflyst på grund af lærerens fravær fx sygdom eller anden musikskoleaktivitet.
  Musikskolen eller læreren giver besked til eleverne/forældrene pr. SMS (evt. mail).
  Det er derfor vigtigt, at vi har et korrekt mobilnummer på både elev og forældre.
  Aflysning ud over 1 undervisningsgange vil blive refunderet ved sæsonslut.

  Musikskolen forbeholder sig ret til at omlægge 2 ugers undervisning til andre elevaktiviteter. Der refunderes ikke, hvis eleven vælger ikke at deltage i disse.

  Ved aflysninger på grund af ekstremt vejrlig eller andre situationer, hvor musikskolen ikke selv er herre over aflysningerne, refunderes betalingen ikke.

  Afbud fra eleven

  Eleven giver enten besked til musikskolens kontor eller direkte til læreren. Eleven og læreren aftaler, hvilket nummer der benyttes ved afbud.
  Der refunderes ikke ved afbud fra eleven.
  Ved for stort fravær til undervisningen uden forudgående aftale forbeholder musikskolen sig ret til at tage elevens plads og evt. tildelt friplads op til revision.

  Ferie / fridage

  Musikskolen følger som udgangspunkt folkeskolernes ferier. Find feriekalender her 
  Musikskolens sæson er 36 uger.

  Fotografering

  Vi ønsker at gøre musikskolens foldere og sociale medier mere levende. Vi tillader os derfor at bruge billeder og små videoklip taget i undervisningssituationer og ved koncerter. Disse vil blive brugt på vores hjemmeside, Facebook, Instagram og i foldere, programmer og pressemeddelelser. Hvis I ikke ønsker, at vi gør brug af billeder med jeres barn/børn, bedes I give kontoret besked, ellers er der ved accept af musikskolens regler automatisk givet tilladelse til fotografering m.v.