Talentlinien

Undervisningen indeholder blandt andet sammenspil, hørelære/teori, performance og masterclasses ved gæstelærere.

Indhold

  Fællesundervisning

  Undervisningen ligger hver onsdag kl. 17.30-19.30 i 33 uger.

  Undervisningen indeholder blandt andet sammenspil, hørelære/teori, performance og masterclasses ved gæstelærere.
  Undervisningen kan foregå på et stort hold eller i mindre hold delt efter alder, niveau eller om du spiller rytmisk eller klassisk. Undervisningen kan indeholde egenaktivitet – altså at du arbejder på egen hånd under supervision. Endelig kan der forekomme soloundervisning, hvor du fx spiller akkompagneret af en fra lærerteamet.

  Der er mødepligt til undervisningen, men ved sygdom eller anden form for fravær kontaktes lederen af talentlinien Jørgen Søby Andersen på mob. 24 49 16 94.

  Soloundervisning
  Din instrumentallærer vil selvsagt spille en vigtig rolle i undervisningen med din soloundervisning. Du tildeles 40 minutters soloundervisning på hovedinstrumentet og 20 minutters bifag pr. uge. Derudover kan der blive tale om gæstelærer eller masterclass på dit hovedinstrument alt efter, hvordan den individuelle handlingsplan bliver lagt.

  Bifag
  Du har mulighed for at vælge et ekstra bifag i musikskolen til halv pris. Dette aftales til de individuelle samtaler, som finder sted inden opstart i august.

  Sammenspil
  Det er obligatorisk for dig at gå til en eller anden form for sammenspil (udover talentlinies faste sammenspil om onsdagen), men du er selv med til at bestemme, hvad det skal være, når din handlingsplan bliver lagt. Det kan enten være i en af musikskolens sammenspilsgrupper eller i et orkester, som musikskolen samarbejder med. Dit sammenspil skal bare dække mindst 25 lektioner i løbet af sæsonen.

  Årsprøve
  Alle talentelever skal ved sæsonafslutning op til en årsprøve. Efterfølgende bruges præstationen til at vurdere elevens fremskridt. Årsprøven afgør ligeledes, om eleven har udviklet sig nok til at kunne fortsætte på talentliniens 2. år.