Friplads

Læs mere om tildelingskriterier her og ansøg

Indhold

  Friplads

  Ansøgningsskemaet nederst på siden udfyldes og sendes inden 1. august.
  Der gives tilladelse til at Musikskolen må indhente husstandens indkomstgrundlag.

  Instrumentleje og evt. udgifter til noder ved instrumentalundervisning er ikke inkluderet i fripladsen. Desuden er der ved bevilling af friplads pligt til at tegne musikskolens instrumentforsikring på det evt. lejede instrument.

  Fripladsen kan søges af forældre, som er bosiddende i Aabenraa Kommune og som har hjemmeboende børn og unge i alderen 0-25 år. Der tildeles kun én friplads til én aktivitet pr. elev. Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.

  Ved tildeling af friplads lægger vi vægt på, at eleven er pligtopfyldende med sit fremmøde og med at forberede sig hjemme. Ved elevfravær gives læreren altid besked med begrundelse for fraværet. Gentagne forsømmelser uden særlig begrundelse som fx sygdom vil kunne betyde, at fripladsen inddrages.

  Fripladserne tildeles efter nedenstående principper:

  Friplads Indkomstsgrænse 
  (skattepligtig indkomst)
  1/1 friplads op til 300.000 kr.
  1/2 friplads 300.001-400.000 kr.
  1/4 friplads 400.001-500.000 kr.
  Ingen friplads over 500.000 kr.

  Der bevilges fripladser op til et samlet beløb på 100.000 kr. pr. sæson. Modtager musikskolen flere ansøgninger end der er afsat midler til, vil fripladserne blive tildelt ud fra laveste indkomstgrundlag. 

  Ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, vil kun blive behandlet, hvis der er midler tilbage. Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.

  Ansøgning om friplads