Ungerabat

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til musikskolens kontor eller her på siden. Skemaet udfyldes og indsendes underskrevet til musikskolens kontor inden tilmeldingsfristens udløb den 1. september.
Vi tager imod ansøgninger hele tiden, men der ydes ikke rabat med tilbagevirkende kraft.

Ungerabat tildeles ud fra følgende:
Ledelsen kan til elever, som vurderes talentfulde bevilge en særlig ungerabat på 50 % af den samlede deltagerbetaling for undervisning (der kan ikke opnås rabat på instrumentleje og evt. nodekøb).

Tildelingen kræver:
• at den unge er udeboende
• at den unge er over 18 år
• at den unge har en personlig indkomst på under 110.000 kr. årligt (SU + ca. 35.000)
• at den unge har bopæl i kommunen.

Print ansøgningsskema her