Samlede regler sæson 2019-2020

Læs Musikskolens samlede regler her

1. Tilmelding

Tilmelding til musikskolen sker enten ved brug af online tilmelding på hjemmesiden eller ved at ringe til kontoret på tlf. 73 76 72 00. Alle skal hvert år aktivt (gen)tilmelde sig til den kommende sæson.
Tilmeldingsfrist for alle - både igangværende elever på et instrument eller sang, elever på venteliste og nye elever - er 20. maj.  Alle modtager inden sommerferien en mail om, hvorvidt man er optaget eller noteret på musikskolens venteliste.

Forhåndstilmelding til de øvrige tilbud såsom musikalsk leg, børnerock m.fl. foretages ligeledes inden den 20. maj. Alle modtager senest 5 dage inden opstart en mail om, hvorvidt man er optaget eller noteret på musikskolens venteliste. Tilmeldingen er først bindende ved fremmøde til første undervisningsgang.

2. Prøvetid og udmeldelse

Instrumentalelever:
Begyndere kan efter de første 9 uger melde sig ud uden gebyr. 9 uger svarer til én rate og alle er bundet af første rate. Dette gælder også ved lærerskift eller instrumentskift. Fortsættere er tilmeldt for en hel sæson af gangen. Ønsker man af særlige grunde at udmelde sig midt i sæsonen, vil der blive opkrævet et udmeldelsesgebyr på 600 kr. Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel. 

Udmeldelse skal altid ske via speedadmin OBS! Udmeldelse kan ikke foregå via musikskolelæreren. Øvrige tilbud:
For øvrige tilbud er der ingen prøvetid, men mulighed for udmeldelse til den 1. i hver måned. 
Udmeldelse skal altid ske via speedadmin

OBS! Udmeldelse kan kke foregå via musikskolelæreren. Aabenraa Skoleorkester:
Udmeldelse kan ske hele året, dog vil deltagerbetalingen ikke blive refunderet. Udmeldelse skal altid ske via speedadmin.

3. Betaling og priser

Instrumentalundervisning og evt. instrumentleje betales i 4 rater. Der opkræves i september, november, februar og april. Opkrævningerne modtages enten via E-boks, PBS eller på de til hver rate tilsendte girokort.
Nodekøb og andet tilføjes altid den kommende opkrævning.
Deltagelse i sammenspil, fællesfag og Aabenraa Skoleorkester er gratis for elever, som modtager undervisning på et instrument i musikskolen.

Øvrige tilbud betales i 1 eller 2 rater. Der opkræves i november og februar.

Det er muligt at vælge mellem 20 og 25 minutters soloundervisning eller 30 minutters duoundervisning (2 elever på 30 min.).
Fortsættere på soloundervisning anbefales 25 minutter ugentligt.

 
Priser for sæson 2019-2020:  
20 min. soloundervisning    4 rater á 788 kr.
25 min. soloundervisning 4 rater á 985 kr.
30 min. duoundervisning 4 rater á 590 kr. pr. elev
    
Familierytmik (2 børn+2 voksne) derudover 100 kr. pr. barn       2 rater á 670 kr.
Musikalsk leg, børnerock, bandskole m.fl. 2 rater á 670 kr.
Aabenraa Skoleorkester  1 rate á 630 kr.
      
Talentlinie 4 rater á 1563 kr. 
   
Instrumentleje Se pris og vilkår her

Elever bosiddende uden for kommunen - se venligst priser her.

4. Manglende betaling

Ved overskridelse af sidste rettidig betalingsdato, udsendes betalingspåmindelse. Samtidig opkræves et gebyr til dækning af Aabenraa Kommunes omkostninger. Gebyrstørrelsen fastsættes af byrådet og fremgår af takstoversigten i budgettet på kommunes hjemmeside.

5. Friplads

Ansøgningsskemaet på siden her udfyldes og sendes. Dernæst printes og udfyldes fuldmagten, som giver Musikskolen tilladelse til at indhente oplysninger omkring husstandens indkomstgrundlag.
Begge dele skal være musikskolens kontor i hænde inden tilmeldingsfristens udløb den 20. maj.

Aabenraa Musikskole indhenter selv oplysninger om indkomstgrundlaget.

Læs mere om tildelingskriterier mv

6. Ungerabat

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til musikskolens kontor eller på hjemmesiden. Skemaet udfyldes og indsendes underskrevet til musikskolens kontor. Ansøgningen skal være musikskolens kontor i hænde inden tilmeldingsfristens udløb den 20. maj. Musikskolen vil efter modtagelse kvittere med en mail. Modtager du ingen kvitteringsmail, så er det dit ansvar at kontakte kontoret, så du er sikker på, at din ansøgning er modtaget. 

 

7. Afbud fra læreren eller musikskolen

Musikskolens undervisning kan en gang imellem blive aflyst på grund af lærerens fravær fx sygdom eller anden musikskoleaktivitet.

Musikskolen eller læreren giver besked til eleverne/forældrene pr. SMS (evt. mail).
Det er derfor vigtigt, at vi har et korrekt mobilnummer på både elev og forældre.

Aflysning ud over 2 undervisningsgange vil blive refunderet ved sæsonslut.

Musikskolen forbeholder sig ret til at omlægge 2 ugers undervisning til andre elevaktiviteter. Der refunderes ikke, hvis eleven vælger ikke at deltage i disse.

Ved aflysninger på grund af ekstremt vejrlig eller andre situationer, hvor musikskolen pga. force majeure må aflyse undervisningen, refunderes betalingen ikke.

8. Afbud fra eleven

Eleven giver enten besked til musikskolens kontor eller direkte til læreren. Eleven og læreren aftaler, hvilket nummer der benyttes ved afbud.
Der refunderes ikke ved afbud fra eleven. Ved for stort fravær til undervisningen uden forudgående aftale forbeholder musikskolen sig ret til at tage elevens plads og evt. tildelt friplads op til revision.

9. Ferie / fridage

Musikskolens sæson er 36 uger. Der er opstart for elever på instrument eller sang fra uge 33 og for de øvrige tilbud i uge 36.
Se musikskolens ferieplan på hjemmesiden under regler og betingelser.

10. Fotografering

Vi ønsker at gøre musikskolens foldere og sociale medier mere levende. Vi tillader os derfor at bruge billeder og små videoklip taget i undervisningssituationer og ved koncerter. Hvis I ikke ønsker, at vi gør brug af billeder med jeres barn/børn, bedes I give kontoret besked, ellers er der ved accept af musikskolens regler automatisk givet tilladelse til fotografering m.v.